Skat af coronatest

Arbejdsgiverbetalte covid-19-test og værnemidler – Skat.dk

C.A.5.15.7 Undtagelse 6: Arbejdsgiverbetalte covid-19-test og værnemidler – Skat.dk

Arbejdsgivers fradragsret. Regel. Der er skattefrihed for værdien af test for covid-19, test for antistoffer for covid-19 og personlige værnemidler, der har til …

Denne side er din adgang til skat.dk

COVID-19: Hjælp og lånemuligheder til virksomheder – Skat.dk

Beskatning af kompensationsordninger. COVID-19-kompensationsbeløb (ifm. hjælpepakke) skal beskattes i det indkomstår, hvor virksomheden har erhvervet …

Denne side er din adgang til skat.dk

Medarbejdere beskattes ikke af arbejdsrelateret coronatest

Medarbejdere beskattes ikke af arbejdsrelateret coronatest | Skattestyrelsen

11. jan. 2021 — Hvis en arbejdsgiver af hensyn til arbejdet betaler en test for en medarbejder, skal der ikke ske beskatning – heller ikke, …

Har Corona påvirket din skat – Revision Limfjord

Har Corona påvirket din skat

Corona pandemien har ændret mange danskeres daglige økonomi. Disse økonomiske ændringer kan få indflydelse på din skat i indkomståret 2020 og 2021.

Arbejdsgiverbetalte coronatests slipper for beskatning – DI

10. jan. 2021 — Sundhedsydelser, herunder arbejdsgiverbetalt coronatest, er som udgangspunkt et skattepligtige personalegoder for medarbejderen. Kun hvis …

Skattestyrelsen oplyser, at skatteminister Morten Bødskov vil fremsætte lovforslag om at skattefritage arbejdsgiverbetalte coronatest.

Virksomheder, der har modtaget corona-hjælpepakker, skal …

Virksomheder, der har modtaget corona-hjælpepakker, skal huske at medregne beløbet i det skattepligtige resultat – men hvilket år? – DI Byggeri

30. maj 2022 — Derudover er der info på skat.dk/skat-af-hjælpepakker. Fristen for at oplyse resultat af egen virksomhed for 2021 er den 1. juli 2022 for …

De ca. 105.000 virksomheder, der i løbet af 2020 og/eller 2021 har fået en corona-hjælpepakke fra en offentlig myndighed, f.eks. Erhvervsstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen, Socialstyrelsen, får nu brev fra Skattestyrelsen om at huske at medregne beløbet, samt at vurdere, i hvilket år, det skal beskattes.

Din coronatest på jobbet er som ‘udgangspunkt’ skattepligtig

Din coronatest på jobbet er som ‘udgangspunkt’ skattepligtig: Nu vil minister ændre reglerne | Politik | DR

11. jan. 2021 — Arbejdsgiverbetalte tests er som udgangspunkt et personalegode, vurderer Skat. Nu skal loven laves om. Flere arbejdsgivere har …

Arbejdsgiverbetalte tests er som udgangspunkt et personalegode, vurderer Skat. Nu skal loven laves om.

Udskydelse af A-skat og AM-bidrag | Coronavirus – Dataløn

Udskydelse af A-skat og AM-bidrag | Coronavirus – Visma DataLøn

For at hjælpe de virksomheder, som er hårdt ramt af corona-situationen, har regeringen valgt at udskyde virksomhedernes betaling af A-skat og AM-bidrag.

Skat ved hjemmearbejde pga. coronavirus/covid-19

Skat ved hjemmearbejde pga. coronavirus/covid-19 – Øresunddirekt

12. dec. 2022 — Coronavirus/covid-19 kan have indflydelse på beskatningen af arbejdet for mange grænsependlere mellem Danmark og Sverige. Læs mere om …

Coronavirus/covid-19 kan have indflydelse på beskatningen af arbejdet for mange grænsependlere mellem Danmark og Sverige. Læs mere om, hvad du som grænsependler skal være opmærksom på i denne artikel.

PwC – Revision. Skat. Rådgivning.

Få inspiration til hvordan vi sammen kan finde de gode råd, der er rigtige for netop din forretning. PwC er globale men også danske, lokale og der, …

Få inspiration til hvordan vi sammen kan finde de gode råd, der er rigtige for netop din forretning. PwC er globale men også danske, lokale og der, hvor du er.

Keywords: skat af coronatest